Utvalgsmedlem
Navn: Olav Fjeld Kraugerud
E-post: olav.kraugerud@gmail.com
Representerer: Venstre
Telefon: +47 41617337
Adresse: Solfallsveien 30
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Formannskapet 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Valgstyret 2020-2023 (21.10-2020 - 31.10-2023)