Utvalgsmedlem
Navn: Oddvar Kolstad
E-post: oddvar.kolstad@online.no
Representerer: Ås Arbeiderparti
Telefon: +47 906 06 075
Adresse: Nygårdsveien 65
Postnr/sted: 1423 SKI
Medlem av: Kontrollutvalget 2019-2023 (31.10-2019 - 31.10-2023)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (18.11-2015 - 20.11-2019)
Kontrollutvalget (21.10-2015 - 31.10-2019)