Utvalgsmedlem
Navn: Nils Herman Sopp
E-post: nilssopp@gmail.com
Representerer: Høyre
Telefon: +47 922 60 520
Adresse: Nylenda 10
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 - 2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 (21.10-2015 - 23.10-2019)