Utvalgsmedlem
Navn: Morten Gultvedt
E-post: post@gultvedt.no
Representerer: Senterpartiet
Telefon: +47 91545234
Adresse: Gultvedtveien 120
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og plan 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)