Utvalgsmedlem
Navn: Mimi Marie Wedege Guttormsen
E-post: mimwgutt@online.no
Representerer: Høyre
Telefon: +47 938 72 885
Adresse: Brekkekroken 8
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)