Utvalgsmedlem
Navn: Martin Østtveit-Moe
E-post: martinmoester@gmail.com
Representerer: Ås Arbeiderparti
Telefon: +47 46319911
Adresse: Feltspatveien 73
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og plan (23.10-2019 - 31.10-2023)
Administrasjonsutvalget (23.10-2019 - 31.10-2023)