Utvalgsmedlem
Navn: Martin Løken
E-post: martin.loken@mdg.no
Representerer: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: +47 98767415
Adresse: Slørstadveien 119
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og plan 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Formannskapet 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Valgstyret 2020-2023 (21.10-2020 - 31.10-2023)