Utvalgsmedlem
Navn: Martha Persdotter Hagbø
E-post: martha.hagbo@gmail.com
Representerer: Venstre
Adresse: Samfunnsveien 3
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og plan 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)