Utvalgsmedlem
Navn: Marit Hauken
E-post: m-hauken@online.no
Representerer: Ås Arbeiderparti
Telefon: +47 41521182
Adresse: Emiliesvei 16
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for næring og miljø 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Klima- og miljøutvalg 2018-2019 (20.06-2018 - 31.10-2019)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 (21.10-2015 - 23.10-2019)