Utvalgsmedlem
Navn: Marit Hauken
E-post: m-hauken@online.no
Representerer: Ås Arbeiderparti
Telefon: +47 415 21 182 / 466 10 319
Adresse: Emiliesvei 16
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Klima- og miljøutvalg (20.06-2018 - 31.10-2019)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (21.10-2015 - 23.10-2019)