Utvalgsmedlem
Navn: Marit Fjermedal
Representerer: Ås Arbeiderparti
Adresse: Gamleveien 11
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)