Utvalgsmedlem
Navn: Marianne Grav Semner
E-post: marianne@semner.no
Representerer: Høyre
Telefon: +47 95110109
Adresse: Nordre Skuterudvei 9
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 (23.11-2011 - 18.11-2015)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)