Utvalgsmedlem
Navn: Magnus Flåten Nickelsen
E-post: magnnic@gmail.com
Representerer: Rødt
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø (23.10-2019 - 31.10-2023)