Utvalgsmedlem
Navn: Magnus Flåten Nickelsen
E-post: magnnic@gmail.com
Representerer: Rødt
Telefon: +47 94481716
Adresse: Vollveien 15
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø (23.10-2019 - 31.10-2023)