Utvalgsmedlem
Navn: Lene Arildsen
E-post: arildsenlene@gmail.com
Representerer: Fremskrittspartiet
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)