Utvalgsmedlem
Navn: Kristoffer Robin Haug
E-post: kristoffer.haug@online.no
Representerer: Miljøpartiet De Grønne
Adresse: Gamle Kroervei 89
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)