Utvalgsmedlem
Navn: Kristine Victoria Magnus
E-post: kristine.magnus@gmail.com
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 93447845
Adresse: Granveien 20B
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023 (11.12-2019 - 31.10-2023)