Utvalgsmedlem
Navn: Kristine Sand
E-post: kristine@buhler.no
Representerer: Rødt
Telefon: +47 92492292
Adresse: Hellekroken 23
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Klima- og miljøutvalg (20.06-2018 - 31.10-2019)
Kommunestyret (21.10-2015 - 24.10-2019)
Hovedutvalg for helse og sosial (21.10-2015 - 23.10-2019)
Plan- og byggekomiteen (18.11-2015 - 23.10-2019)