Utvalgsmedlem
Navn: Kristina Sofie Skåra
E-post: inasofieskara@gmail.com
Representerer: Rødt
Telefon: +47 45885504
Adresse: Ole Bygdevekters vei 7
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)