Utvalgsmedlem
Navn: Kristina Sofie Skåra
E-post: inasofieskara@gmail.com
Representerer: Rødt
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø (23.10-2019 - 31.10-2023)