Utvalgsmedlem
Navn: Kjersti Bakkebø Fjellstad
E-post: kjerbafje@gmail.com
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 90506661
Adresse: Kroerveien 111B
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Klima- og miljøutvalg 2018-2019 (20.06-2018 - 31.10-2019)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 (21.10-2015 - 23.10-2019)