Utvalgsmedlem
Navn: Kjell Westengen
E-post: westeng@frisurf.no
Representerer: Ås Arbeiderparti
Telefon: +47 959 39 714
Adresse: Rådhusplassen 25
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 (23.11-2011 - 18.11-2015)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)