Utvalgsmedlem
Navn: Kjell-Ivar Brynildsen
E-post: nbrynild@me.com
Representerer: Frittstående
Telefon: +47 948 39 332
Adresse: Eldorlia 9
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)