Utvalgsmedlem
Navn: Kari Kolstad
E-post: kari.kolstad@nmbu.no
Representerer: Senterpartiet
Telefon: +47 92652977
Adresse: Klokkerveien 6
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)