Utvalgsmedlem
Navn: Jørgen Holck Johannessen
Representerer: Ås Arbeiderparti
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 - 2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)