Utvalgsmedlem
Navn: Joachim Kirkengen Espe
E-post: joachim.espe@gmail.com
Representerer: Rødt
Telefon: +47 93451131
Adresse: Nylenda 4
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial 2015-2019 (21.10-2015 - 23.10-2019)