Utvalgsmedlem
Navn: Jan Baker
E-post: Dorrith Baker <dorrith.baker@gmail.com>
Representerer: Ås Arbeiderparti
Adresse: Friggs Vei 6
Postnr/sted: 1400 SKI
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (21.10-2015 - 23.10-2019)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)