Utvalgsmedlem
Navn: Jan-Aksel Næss
E-post: jan-aksel.nass@it-as.no
Representerer: Ås Arbeiderparti
Adresse: Solveien 5
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)