Utvalgsmedlem
Navn: Ingvil Nordland
E-post: ingviln@gmail.com
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 93832083
Adresse: Dr. Sødrings vei 19
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)