Utvalgsmedlem
Navn: Ingunn Taksdal
E-post: rams-tak@frisurf.no
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Adresse: Askeveien 11
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)