Utvalgsmedlem
Navn: Ingrid Sandtorp Thorvaldsen
Representerer: Senterpartiet
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (23.10-2019 - 31.10-2023)