Utvalgsmedlem
Navn: Inger Skjervold Rosenfeld
E-post: inger@denblindeku.no
Representerer: Venstre
Telefon: +47 900 67 505
Adresse: Drøbakveien 380
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)