Utvalgsmedlem
Navn: Inger Kristine Ekern
E-post: inger.ekern@gmail.com
Telefon: +47 950 74 463
Adresse: Parkveien 12
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Eldrerådet (03.02-2016 - 20.11-2019)
Ås eldreråd 2011-2015 (23.11-2011 - 03.02-2016)