Utvalgsmedlem
Navn: Hilde Johansen Khayre
Representerer: Ås Arbeiderparti
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)