Utvalgsmedlem
Navn: Henrik Vik
E-post: henrikvik@me.com
Representerer: Venstre
Telefon: +47 408 45 848 / 902 15 563
Adresse: Kongeveien 150
Postnr/sted: 1407 VINTERBRO
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)