Utvalgsmedlem
Navn: Helge Jan Sjursen
E-post: helge.sjursen@bioforsk.no
Representerer: Kristelig Folkeparti
Telefon: +47 922 86 818
Adresse: Nylenda 34
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)