Utvalgsmedlem
Navn: Helga Wærstad Norum
E-post: helgawn@hotmail.com
Representerer: Senterpartiet
Telefon: +47 97541307
Adresse: Kroerveien 651
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)