Utvalgsmedlem
Navn: Heidi Berentsen
E-post: heidiberentsen@me.com
Representerer: Venstre
Adresse: Sagaveien 9
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)