Utvalgsmedlem
Navn: Hanne Nesfeldt
E-post: hanne.nesfeldt@as.kommune.no
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 90594798
Adresse: Sagaveien 1 B
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Administrasjonsutvalg 2011-2015 (12.10-2011 - 18.11-2015)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)