Utvalgsmedlem
Navn: Hanne Marit Gran
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)