Utvalgsmedlem
Navn: Håvard Steinsholt
E-post: havard.steinsholt@nmbu.no
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 934 46 858
Adresse: Skogfaret 14
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for teknikk og plan (23.10-2019 - 31.10-2023)
Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Administrasjonsutvalget (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 (21.10-2015 - 23.10-2019)