Utvalgsmedlem
Navn: Håkon Lars Henriksen
E-post: hlarhenr@online.no
Representerer: Høyre
Telefon: +47 905 87 801
Adresse: Liaveien 48
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Kontrollutvalget 2019-2023 (31.10-2019 - 31.10-2023)
Kontrollutvalget (21.10-2015 - 31.10-2019)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)