Utvalgsmedlem
Navn: Gro Lundgård
E-post: grolund52@gmail.com
Representerer: Ås Arbeiderparti
Telefon: +47 959 39 649
Adresse: Sollihagen 52
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur (23.10-2019 - 31.10-2023)
Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Formannskapet (23.10-2019 - 31.10-2023)
Valgstyret (21.10-2020 - 31.10-2023)
Kommunestyret (21.10-2015 - 24.10-2019)