Utvalgsmedlem
Navn: Grete Grindal Patil
E-post: grete.patil@gmail.com
Representerer: Kristelig Folkeparti
Telefon: +47 99700361
Adresse: Brekkeveien 34
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for teknikk og plan (23.10-2019 - 31.10-2023)
Plan- og byggekomiteen (18.11-2015 - 23.10-2019)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)