Utvalgsmedlem
Navn: Gisle Bjørneby
E-post: gisle@gisle.no
Representerer: Senterpartiet
Telefon: +47 90678604
Adresse: Blåfjellet 7
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (23.10-2019 - 31.10-2023)