Utvalgsmedlem
Navn: Geir Krogh
E-post: geir.krogh@gmail.com
Representerer: Kristelig Folkeparti
Telefon: +47 915 14 818
Adresse: Herumvei 16 A
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (23.10-2019 - 31.10-2023)