Utvalgsmedlem
Navn: Espen Fjeld
E-post: espen.fjeld65@gmail.com
Representerer: Høyre
Telefon: +47 45207636
Adresse: Ulveleina 14
Postnr/sted: 1407 VINTERBRO
Medlem av: Ås eldreråd 2011-2015 (23.11-2011 - 03.02-2016)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)