Utvalgsmedlem
Navn: Eskild Gausemel Berge
E-post: eskildgb@gmail.com
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 948 41 912
Adresse: Hellinga 8A
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (21.10-2015 - 23.10-2019)
Formannskapet (21.10-2015 - 23.10-2019)
Administrasjonsutvalget (22.10-2015 - 23.10-2019)