Utvalgsmedlem
Navn: Erling Krogh
E-post: erlikr@nmbu.no
Representerer: Rødt
Telefon: +47 92617453
Adresse: Måltrostveien 18
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial (21.10-2015 - 23.10-2019)