Utvalgsmedlem
Navn: Eli Vigdis Lerheim
E-post: eli@lerheim.com
Representerer: Fremskrittspartiet
Telefon: +47 997 00 351
Adresse: Ravnfaret 3
Postnr/sted: 1407 VINTERBRO
Medlem av: Kontrollutvalget 2019-2023 (31.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial (21.10-2015 - 23.10-2019)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)