Utvalgsmedlem
Navn: Eirik Nordhagen
E-post: eno@eiriknor.net
Representerer: Venstre
Telefon: +47 452 83 839
Adresse: Ekornveien 18
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)